Kontinuirana medicinska edukacija

Kontinuirana medicinska edukacija

Kontinuirana medicinska edukacija odvija se na Klinici za dva profila: doktore medicine i medicinske sestre i tehničare.

Tokom godine održavaju se brojni stručni sastanci čiji su organizatori komisija za KME doktora medicine i komisija za KME medicinskih sestara i tehničara Klinike za psihijatrijjske bolesti “Dr Laza Lazarević”, a koji su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Pored predavača iz naše ustanove, kao predavači po pozivu predavanja održavaju i eminentni stručnjaci iz raznih oblasti i drugih grana medicine, nastavnici fakulteta.

Lekari klinike aktivno učestvuju kroz usmene prezentacije i poster prezentacije na brojnim stručnim i naučnim skupovima, simpozijumima i kongresima u zemlji i inostranstvu.

Predsednik komisije za KME doktora medicine: Dr sci. med. Katarina Đokić Pješčić.

Predsednik komisije za KME medicinskih sestara i tehničara: Aleksandar Dvornicki.

Akreditovane programe KME za lekare i medicinske sestre i tehničare možete pogledati preko sledećih linkova:

Januarski rok 2018.

Oktobarski rok 2017.

Julski rok 2017.

Januarski rok 2017.

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.