Organizacija klinike

Organizacija klinike

Uprava klinike:

 • V.d. direktora:
  Doc. dr sci. med. Ivana Stašević Karličić
 • Pomoćnik direktora za medicinske poslove:
  Dr sci. med. Vesna Stefanović
 • Pomoćnik direktora za realizaciju razvojnih programa u zajednici:
  Mr sci. med. Gorica Đokić
 • Pomoćnik direktora za procenu stručnog usavršavanja i edukacije zaposlenih
  Dr Đorđe Ćurčić
 • Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove:
  Dragiša Stojković
 • Upravnik Sektora Beograd:
  Dr Mirjana Abramović
 • Upravnik Sektora Padinska Skela:
  Dr Milan Davidović
 • Glavni tehničar Klinike:
  Milorad Birovica, spec. strukovni medicinski tehničar
 • Glavna sestra Sektora Padinska Skela:
  Violeta Jovanović, medicinska sestra - tehničar

Organi upravljanja:

 • V.d. direktora:
  Doc. dr sci. med. Ivana Stašević Karličić
 • Upravni odbor:
  Biljana Pavlović, dipl. pravnik iz Beograda, predsednik
  Prof. dr Vladimir Diligenski, direktor Klinike za psihijatriju Kliničko-bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović - Dedinje“
  Ass. dr sci. med. Andrej Ilanković, Klinika za psihijatriju KCS
  Biljana Barošević, dipl. pravnik iz Novog Sada
  Dr Svetislav Nikolić, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd
  Dr Zorica Vlahović, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd
  Zlatko Krstojević, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd
 • Nadzorni odbor:
  Dr Bilja Perišić, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd
  Dr Vesna Kostić, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd
  Maja Ivanović, dipl. pravnik iz Beograda
  Dr Ljiljana Vučić, Klinika za ortopediju vilica, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručni organi:

 • Stručni savet:
  Dr Maja Đerić Jeremić, predsednica
  Dr Mirjana Abramović
  Dr Milan Davidović
  Dr Ana Opanković
  Dr Vesna Đokić
  *U skladu sa članom 32. Statuta Klinike, u radu Stručnog saveta učestvuje glavna sestra Sandra Radulović, spec. zdravstvene nege u psihijatriji
 • Stručni kolegijum:
  Stručni kolegijum Klinike čine rukovodioci organizacionioh jedinica i zaposleni zdravstveni radnici i saradnici, uklјučujući i druge zaposlene po pozivu.
 • Etički odbor:
  Dr Jasmina Smaić Hasanović, predsednica
  Dr Maja Tomašek
  Dr Tatjana Račić
  Dr Goran Đinđić
  Doc. dr sci. med. Ivana Stašević Karličić
  Dr Mery Vukša
  Dragica Ilić Velimirović
 • Komisija za unapređenje kvaliteta:
  Dr sci. med. Vladan Đorđević, predsednik
  Dr Irena Popović
  Dr Slobodan Jovičić
  Dr Mery Vukša
  Dalibor Gutović

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.