Organizacija klinike

Organizacija klinike

Uprava klinike:

 • V.d. direktora:
  Doc. dr sci. med. Ivana Stašević Karličić
 • Pomoćnik direktora za medicinske poslove:
  Dr Jelena Đorđević
 • Pomoćnik direktora za realizaciju razvojnih programa u zajednici:
  Snežana Simović Draganić
 • Pomoćnik direktora za naučno-istraživačku, obrazovnu i publicističku delatnost:
  .
 • Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove:
  Bojana Smiljković, dipl. ekonomista
 • Upravnik Stacionara Beograd:
  Dr Nebojša Živković
 • Upravnik Stacionara Padinska Skela:
  Dr Goran Đinđić
 • Glavni tehničar Klinike:
  Milorad Birovica, spec. strukovni medicinski tehničar
 • Glavna sestra Stacionara Beograd:
  Tatjana Matović, medicinska sestra
 • Glavna medicinska sestra Stacionara Padinska Skela:
  Nataša Maroš, viša medicinska sestra

Organi upravljanja:

 • V.d. direktora:
  Doc. dr sci. med. Ivana Stašević Karličić
 • Upravni odbor:
  Biljana Pavlović, dipl. pravnik iz Beograda, predsednik
  Prof. dr Vladimir Diligenski, direktor Klinike za psihijatriju Kliničko-bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović - Dedinje“
  Ass. dr sci. med. Andrej Ilanković, Klinika za psihijatriju KCS
  Biljana Barošević, dipl. pravnik iz Novog Sada
  Dr Svetislav Nikolić, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd
  Dr Zorica Vlahović, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd
  Zlatko Krstojević, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd
 • Nadzorni odbor:
  Dr Bilja Perišić, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd
  Dr Vesna Kostić, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd
  Doc. dr Igor Pantić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Dr Ljiljana Vučić, Klinika za ortopediju vilica, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručni organi:

 • Stručni savet:
  Dr Goran Đinđić, predsednik
  Dr Milena Stašević
  Dr Jelena Sredanović
  Dr Dragana Pavićević
  Dr Olivera Stanković
 • Stručni kolegijum:
  Stručni kolegijum Klinike čine rukovodioci organizacionioh jedinica i zaposleni zdravstveni radnici i saradnici, uklјučujući i druge zaposlene po pozivu.
 • Etički odbor:
  Dr Jasmina Smaić Hasanović, predsednica
  Dr Maja Tomašek
  Dr Tatjana Račić
  Dr Goran Đinđić
  Dr Mery Vukša
  Dr Đorđe Ćurčić
  Dragica Ilić Velimirović, dipl. pravnik Gradske opštine Savski venac
 • Komisija za unapređenje kvaliteta:
  Dr sci. med. Vladan Đorđević, predsednik
  Dr Irena Popović
  Dr Slobodan Jovičić
  Dr Mery Vukša
  Dalibor Gutović

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.