Pravna zaštita pacijenata

Pravna zaštita pacijenata

KANCELARIJA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA

Tiršova 1, Beograd
Prizemlje, kancelarija broj 9
Telefon: 011.360.56.34
Radno vreme: radnim danima od 09-15 časova

Na osnovu Zakona o zaštiti prava pacijenata obrazovana je Kancelarija za zaštitu prava pacijenata kao posebna organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda. Kancelarija obaveštava pacijente koja su njihova prava i kako mogu da ih ostvaruju i postupa po usmenim i pisanim prigovorima, a nadležnost joj je na čitavoj teritoriji Beograda.

ZAŠTITNIK PRAVA OSIGURANIH LICA

Klinički centar Srbije
Pasterova 2, Beograd
Telefon: 011.366.31.10 i 064.852.27.16

Zaštita prava osiguranih lica uredjena je Pravilnikom o načinu i postupku prava osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji je objavljen u “Službenom Glasniku RS” broj 68/13, i koji se primenjuje od 01.11.2013. godine.

ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA

Ovim zakonom uredjuju se prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, način ostvarivanja i način zaštite tih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima i dužnostima pacijenata. Preuzmite integralni tekst Zakona o pravima pacijenata.

ZAKON O ZAŠTITI LICA SA MENTALNIM SMETNJAMA

Ovim Zakonom bliže se uredjuju osnovna načela, organizovanje i sprovodjenje zaštite mentalnog zdravlja, način i postupak, organizacija i uslovi lečenja i smeštaj bez pristanka lica sa mentalnim smetnjama u stacionare i druge zdravstvene ustanove.

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Ovim zakonom uređuje se sistem zdravstvene zaštite, organizacija zdravstvene službe, društvena briga za zdravlje stanovništva, opšti interes u zdravstvenoj zaštiti, prava i obaveze pacijenata, zdravstvena zaštita stranaca... Preuzmite integralni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Ovim zakonom uređuju se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenih i drugih građana, obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem, organizacija i finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja... Preuzmite tekst Zakona.

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA OSIGURANIH LICA RFZO

Ovim pravilnikom se uređuju način i postupak zaštite prava osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) iz zdravstvenog osiguranja. Preuzmite tekst Pravilnika.

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.