Dnevna bolnica

facebook  instagram

Dnevna bolnica za tretman psihijatrijskih bolesnika

Dnevna bolnica omogućava humaniji i kvalitetniji pristup lečenju, koje za cilj ima zadržavanje pacijenata u njihovoj porodičnoj i profesionalnoj sredini. Ona nudi pacijentima aktivnije i raznovrsnije terapijsko iskustvo. Uočeno je da veliki broj pacijenata nema potrebu za kompletnom hospitalizacijom, već je ovakav vid parcijalne hospitalizacije najadekvatniji, što je i u skladu sa novim Zakonom o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama, kao i Smernicama za lečenje mentalnih poremećaja. Na taj način ste svakodnevno u kontaktu sa vašim lekarima, a ne provodite čitav dan i noć u bolnici.

Dnevna bolnica Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ postoji od 1978. godine, i nalazi se na dve lokacije – u Beogradu i u Padinskoj Skeli. Dugogodišnje iskustvo bazirano na naučno-medicinskim osnovama, kao i stalna edukacija, omogućila nam je da pronađemo trenutno najkvalitetniji vid lečenja i individualni pristup pacijentima, koji omogućava njihovo kvalitetnije funkcionisanje na svim nivoima.

Program Dnevne bolnice odvija se radnim danom u vremenu od 8 do 14 časova. U tom periodu pacijenti dobijaju adekvatan i njima prilagođen farmakoterapijski, grupni i individualni psihoterapijski tretman. Uz socioterapiju, zdravstvenu edukaciju, radno-okupacionu terapiju, u Bolnici postoji i veliki broj sekcija (literarna, šahovska, filmska, kreativno-likovna, stono-teniska) na kojima se shodno interesovanjima pacijenta potencira zdravi deo njegove ličnosti. U toku ovog strukturisanog vremena Tim Dnevne bolnice vodi brigu o pacijentima, ali i stvara mrežu podrške u njihovom porodičnom i poslovnom okruženju. Naš Tim čini obučeno i stručno osoblje: lekari (psihijatri), medicinske sestre-tehničari, psiholog, socijalni radnik, radno-okupacioni terapeut. Grupni psihoterapijski rad, koji je zaštitni znak Dnevne bolnice, odvija se u velikim grupama, gde su pacijenti podeljeni po dijagnostičkim kriterijumima.

Jedini preduslov lečenja u Dnevnoj bolnici je motivacija!

Za detaljnije informacija pogledajte našu brošuru

Kontakt info

Radno vreme:
radnim danima, 07 – 14 časova

Kontakt telefon:
Ambulanta Dnevne bolnice Beograd
(011) 36.36.474
Ambulanta Dnevne bolnice Padinska Skela
(011) 36.36.562

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.