Naučni kadar

facebook  instagram

Naučni kadar

U Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ radi veći broj lekara (magistara i doktora medicinskih nauka), kao i zdravstvenih saradnika sa naučnim zvanjima. Takođe, veliki broj zaposlenih nalazi se na doktorskim studijama različitih fakulteta društvenih i biomedicinskih nauka.

Doktori medicinskih nauka su:

  1. Dr sci. med. Maja Davidović, spec. dečje i adolescentne psihijatrije
  2. Doc. dr Vladan Đorđević, master menadžer JZ
  3. Prof. dr Ivana Stašević-Karličić, spec. psihijatrije i subspec. sudske psihijatrije
  4. Prim. dr sc. med. Katarina Đokić Pješčić, spec. psihijatrije
  5. Ass. dr Jelena Đorđević, spec. psihijatrije i subspec. sudske psihijatrije
  6. Dr sci. med. Draga Dimitrijević, spec. psihijatrije
  7. Dr sci. med. Romana Petrović, spec. psihijatrije

Magistri medicinskih / društvenih nauka su:

  1. Mr sci. med. Lidija Ćuk Jovanović, spec. psihijatrije
  2. Mr Tatjana Subotić, zdr. saradnik - spec. med. psihologije

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.