Naučni kadar

facebook  instagram

Naučni kadar

U Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ radi veći broj lekara (magistara i doktora medicinskih nauka), kao i zdravstvenih saradnika sa naučnim zvanjima. Takođe, veliki broj zaposlenih nalazi se na doktorskim studijama različitih fakulteta društvenih i biomedicinskih nauka.

Doktori medicinskih nauka su:

 1. Dr sci. med. Gordana Paunović Milosavljević, spec. neuropsihijatrije
 2. Prof. dr Dijana Lazić Puškaš, spec. neuropsihijatrije
 3. Dr sci. med. Tamara Čavić Đurić, spec. psihijatrije
 4. Dr sci. med. Maja Davidović, doktor medicine - na specijalizaciji iz dečije i adolescentne psihijatrije
 5. Doc. dr Vladan Đorđević, master menadžer JZ
 6. Doc. dr Ivana Stašević-Karličić, spec. psihijatrije i subspec. sudske psihijatrije
 7. Dr sci. med. Katarina Đokić Pješčić, spec. psihijatrije
 8. Doc. dr Igor Grbić, spec. psihijatrije
 9. Dr sci. med. Gorica Đokić, spec. neurologije
 10. Dr sci. med. Jelena Đorđević, spec. psihijatrije
 11. Dr sci. med. Draga Dimitrijević, spec. psihijatrije
 12. Dr sci. med. Romana Petrović, spec. psihijatrije

Magistri medicinskih / društvenih nauka su:

 1. Mr sci. med. Dubravka Đekić Bunjac, spec. neuropsihijatrije
 2. Mr sci. med. Lidija Ćuk Jovanović, spec. neuropsihijatrije
 3. Mr sci. med. Radmila Ristić Dimitrijević, spec. psihijatrije
 4. Mr Tatjana Subotić, zdr. saradnik - spec. med. psihologije

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.