Naučni kadar

facebook  instagram

Naučni kadar

U Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ radi veći broj lekara (magistara i doktora medicinskih nauka), kao i zdravstvenih saradnika sa naučnim zvanjima. Takođe, veliki broj zaposlenih nalazi se na doktorskim studijama različitih fakulteta društvenih i biomedicinskih nauka.

Doktori medicinskih nauka su:

  1. Prof. dr Ivana Stašević-Karličić, spec. psihijatrije i subspec. sudske psihijatrije
  2. Prof. dr Vladan Đorđević, master menadžer JZ
  3. Prof. dr Mirjana Stojanović Tasić, spec. psihijatrije
  4. Prim. dr sc. med. Katarina Đokić Pješčić, spec. psihijatrije
  5. Dr sci. med. Draga Dimitrijević, spec. psihijatrije
  6. Dr sci. med. Romana Petrović, spec. psihijatrije
  7. Dr sci. med. Maja Davidović, spec. dečje i adolescentne psihijatrije
  8. Dr sci. med. Anica Ranković, spec. kliničke farmacije

Magistri medicinskih / društvenih nauka su:

  1. Mr sci. med. Lidija Ćuk Jovanović, spec. psihijatrije
  2. Mr Tatjana Subotić, zdr. saradnik - spec. med. psihologije

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.