Kontinuirana medicinska edukacija

facebook  instagram

Kontinuirana medicinska edukacija

Kontinuirana edukacija odvija se na Klinici za sve zaposlene, a prevashodno za doktore medicine, medicinske sestre-tehničare i zdravstvene saradnike (psihologe i socijalne radnike).

Tokom svake godine održavaju se brojni stručni sastanci čiji su organizatori zaposleni u Klinici, preko službe za naučno-istraživačku, obrazovnu i publicističku delatnost, a koji su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Pored predavača iz naše ustanove i predavača po pozivu, predavanja održavaju i eminentni stručnjaci iz raznih oblasti medicine i srodnih fakulteta, kao i nastavnici iz oblasti biomedicinskih nauka.

Kontakt:

  1. Prof. dr Vladan Đorđević, pomoćnik direktora za naučnoistraživačku, obrazovnu i publicističku delatnost, 064/8652-536
  2. Ljiljana Dangubić, kabinet za publicistiku, 064/8652-400
  3. Šef kabineta za KME doktora medicine: dr Aleksandra Dutina, 064/8652-480
  4. Kabinet za KME medicinskih sestara-tehničara: Aleksandar Dvornicki, 064/8652-321
  5. Lice odgovorno za KE socijalnih radnika: Snežana Simović Draganić, master soc. politike, 064/8652-344
  6. Lice odgovorno za KE psihologa: Zorana Filipović, spec. medicinske psihologije, 064/8652-501

Akreditovani programi KME sprovedeni u 2023.

Akreditovani programi KME sprovedeni u 2022.

Akreditovani programi KME sprovedeni u 2021.

Akreditovani programi KME sprovedeni u 2020.

Akreditovani programi KME sprovedeni u 2019.

Akreditovani programi KME sprovedeni u 2018.

Zdravstveni savet Srbije

Uputstvo za podnošenje predloga KME

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.